مدیران استان

برچسب های کاربردی

استان تهران

استان عمومی · 208 کاربر · 348 پست

ارسال به استان تهران

استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر Grand BM170-Whiteپیانو آکوستیک برگمولر grand bm170
رنگ سفید
Burgmuller
قیمت : 48/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

grand bm170-w-1.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_67 [فعال است]
استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر Grand BM170-Brown

پیانو آکوستیک برگمولر grand bm170
رنگ قهوه ای
Burgmuller
قیمت : 45/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

grand bm170.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_66 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM280-BN


پیانو دیجیتال برگمولر bm 280
رنگ قهوه ای
Burgmuller
پیانو برگمولر مدل BM280

با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید.
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
هدمیک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ورودی MiDi + خروجی RCA
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...

قیمت : 5/200/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

BM280-15bn.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_65 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM280-WHپیانو دیجیتال برگمولر bm 280
رنگ سفید
Burgmuller
پیانو برگمولر مدل BM280

با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید.
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
هدمیک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ورودی MiDi + خروجی RCA
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...

قیمت : 5/800/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

BM280-14wh.JPG
کد آگهی: #rozi_100_64 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM280-Bk


پیانو دیجیتال برگمولر bm280
رنگ مشکی
Burgmuller
پیانو برگمولر مدل BM280

با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید.
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
هدمیک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ورودی MiDi + خروجی RCA
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...

قیمت : 4/900/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

BM280-2bk.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_63 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM140-WHپیانو دیجیتال برگمولر bm 140
رنگ سفید
Burgmuller

پیانو برگمولر مدل BM140
با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید, صورتی
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...
قیمت : 2/400/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

BM140-WH.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_62 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM140-BNپیانو دیجیتال برگمولر bm 140
رنگ قهوه ای
Burgmuller

پیانو برگمولر مدل BM140
با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید, صورتی
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...
قیمت : 2/200/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

bm140bn.JPG
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_61 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM140-Bk

پیانو دیجیتال برگمولر bm 140
رنگ مشکی
Burgmuller

پیانو برگمولر مدل BM140
با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید, صورتی
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...
قیمت : 2/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

BM140-BK.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_60 [فعال است]
استان تهران

پیانو دیجیتال برگمولر BM140-PINKپیانو دیجیتال برگمولر bm 140
رنگ صورتی
Burgmuller

پیانو برگمولر مدل BM140
با تنوع رنگ: مشکی, قهوه ای, سفید, صورتی
امکانات پیانو:
صندلی فابریک
دفترچه راهنمای فارسی
کابل USB + خروجی USB
ریورو Riverb
3 پدال
دارای 130 ریتم
138 صدا
5 Song
مترونوم
MP3 Player
کلاویه RH3
پولیفونی 128
حمل و نقل رایگان و...
قیمت : 2/500/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

BM140.jpg
http://burgmuller.ir
کد آگهی: #rozi_100_59 [فعال است]
استان تهران

سبلام به تمامی دوستان عزیز تقدیم به احترام مخصوص

hdImg_d48e1cfefeaf1d4b1f09399657e0628e.jpg
کد آگهی: #rozi_100_58 [فعال است]
استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر up123Bپیانو آکوستیک برگمولر up 123b

Burgmuller

UP123B

ساده ترین مدل و کوتاه ترین مدل برگمولر که بانگاه به استاندارد ارتفاع 121 سانتی جهانی 2 سانت بلندتر ازآنها می باشد . ظاهری کلاسیک و سیستم هکلانیزم مطابق بااستاندارد RENER بوده و در رنگهای متفاوت ارئه بازار شده است

قیمت : 19/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]
09125222022

up123b.jpg
کد آگهی: #rozi_100_57 [فعال است]
استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر up 125Aپیانو آکوستیک برگمولر up 125a

Burgmuller

UP125S

از 128 سال پیش تا کنون در کلیه لوازم موسیقی در جهان تعمیرات زیادی اعمال شده است که در این پیانو کوچکترین تغییری وظاهری کاملاً قدیم و با همان دیزاین 128 پیش ونمونه داخلی آن و طرحی بی نظیر که نمونه های آن کمتر در دنیا دیده شده است و در کنار ارتفاع 125 سانتی جلوه بزرگی از زیبایی منحصر به فرد و طنینی بینظیر را دراختیار زندگی امروزی قرار داده است

قیمت : 22/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

09125222022

up125a.jpg
کد آگهی: #rozi_100_56 [فعال است]
استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر up 125Gپیانو آکوستیک برگمولر up 125g
Burgmuller

UP125g

از 128 سال پیش تا کنون در کلیه لوازم موسیقی در جهان تعمیرات زیادی اعمال شده است که در این پیانو کوچکترین تغییری وظاهری کاملاً قدیم و با همان دیزاین 128 پیش ونمونه داخلی آن و طرحی بی نظیر که نمونه های آن کمتر در دنیا دیده شده است و در کنار ارتفاع 125 سانتی جلوه بزرگی از زیبایی منحصر به فرد و طنینی بینظیر را دراختیار زندگی امروزی قرار داده است

قیمت : 22/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

up125g.jpg
کد آگهی: #rozi_100_55 [فعال است]
استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر up 126
پیانو آکوستیک برگمولر up 126
Burgmuller

UP126

ارتفاع استثنائی 126 با دیزاینی کلاسیک از رنگ مشکی و ماهاگانی به همراه هم دیزاینی حرفه ای درب بالای پیانو مجددا معجزه ای از شرکت برگمولر مجددا معجزه ای از شرکت برگمولر می باشد که همراه با حاشیه های استیل در پایه پیانو به بازار ارائه شده و سبک صدای کریستالی این پیانو آن را به دوست داشتنی ترین پیانو برای کلیه سلیقه ها و سبکهای موسیقی شرقی و غربی تبدیل کرده است

قیمت : 23/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

09125222022

up126.jpg
کد آگهی: #rozi_100_54 [فعال است]
استان تهران

پیانو آکوستیک برگمولر up 132


پیانو آکوستیک برگمولر up 132
Burgmuller

UP132

اوج ارتفاع ، اوج صدا . یکی از بلند ترین پیانوهای دیواری در دنیا و به اصطلاح صاحب نظران ساخت پیانو در جهان اولین گرند پیانو دیواری در جهان می باشد که با طنین صدائی زیبا و مهار نشدنی و حتی ظاهری تماما به سبک رویال یکی از استثنایی ترین پیانوهای جهان را به نمایش گذاشته است

قیمت : 23/000/000 تومان


برای مشاهده ی جزییات در مورد این محصول به سایت ما مراجعه فرمایید .

[لینک]

09125222022

up132.jpg
کد آگهی: #rozi_100_53 [فعال است]
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
شبکه نیازمندی روزی کشور