مدیران استان

برچسب های کاربردی

استان تهران

استان عمومی · 208 کاربر · 348 پست

ارسال به استان تهران

استان تهران

وکالت، حجر قانونی و حجر قضایی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، حجر قانونی و حجر قضاییفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری حجر قانونی و حجر قضایی از طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره حجر قانونی و حجر قضایی
حجر قانونی مستقیما از سوی قانون بر افراد محجور اعمال می شود.
اما حجر قضایی با دستور دادگاه بر فرد وارد می شود. حجر افراد ورشکسته نمونه ای حجر قضایی در قانون حجر است.
در صورت بروز مشکل در دعاوی رشد، حجر و رفع حجر می توانید با وکیل خانواده مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی اریکه دادبان ایرانیان تماس گرفته و یا با ارسال فرم درخواست مشاوره، سؤالات خود را مطرح نمایید.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_474 [فعال است]
استان تهران

حجر حمایتی و حجر سوء ظنی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، حجر حمایتی و حجر سوء ظنیفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری حجر حمایتی و حجر سوء ظنی از طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره حجر حمایتی و حجر سوء ظنی

مفاهیم حجر حمایتی و حجر سوء ظنی دقیقا در مقابل یکدیگر قرار دارند. حجر حمایتی، به حمایت قانونگذار از فرد محجور در مقابل آسیب دیگران اطلاق می گردد. اما حجر سوء ظنی، از دیگران در مقابل آسیب های احتمالی فرد محجور حمایت می کندو مانند حجر تاجر ورشکسته که به دلیل حمایت قانون از بستانکاران صورت می پذیرد.

در صورت بروز مشکل در دعاوی رشد، حجر و رفع حجر می توانید با وکیل خانواده مورد اطمینان خود در موسسه حقوقیاریکه دادبان ایرانیان تماس گرفته و یا با ارسال فرم درخواست مشاوره، سؤالات خود را مطرح نمایید.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_473 [فعال است]
استان تهران

وکالت، صدور حکم رفع حجر
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، صدور حکم رفع حجرفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری صدور حکم رفع حجر از طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره صدور حکم رفع حجر
فرد متقاضی رفع حجر، می تواند به دادگاهی که حکم حجر را صادر نموده مراجعه کرده و ادعای خروج از حالت حجر یا به عبارتی ادعای رشد خود را مطرح نماید. با طرح این ادعا، دادگاه بررسی های لازم را انجام داده و پس از کسب تأییدیه پزشکی قانونی مبنی بر سلامت عقلی خواهان، دادگاه اقدام به صدور حکم رفع حجر می نماید. به موجب این حکم، قیومیت فرد نیز باطل شده و فرد توانایی این را دارد که در مورد امور خود، مستقلاً تصمیم بگیرد.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_472 [فعال است]
استان تهران

وکالت، وجه حقوقی پرداخت نفقه
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، وجه حقوقی پرداخت نفقهفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری وجه حقوقی پرداخت نفقهاز طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره وجه حقوقی پرداخت نفقه
افراد مستحق دریافت نفقه در صورتی که فرد ملزم به پرداخت نفقه است غایب بوده یا از پرداخت نفقه سر باز زند، می توانند در دادگاه اقدام به ارائه دادخواست مطالبه نفقه اقارب نمایند.
نفقه نزدیکان از این رو از سوی اسلام مطرح شده است که تعادل مالی در خانواده ها رعایت شده و هیچ فردی نیازمند تأمین معیشت زندگی خود نباشد.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_471 [فعال است]
استان تهران

نفقه و اقسام آن

اغلب در هنگام شنیدن لفظ نفقه، پرداخت خرج و مخارج زندگی از طرف شوهر به زن در ذهنمان تداعی می گردد. اما معنای لغوی نفقه به هرچه انفاق می شود یا صرف هزینه زندگی می شود اطلاق می شود. در قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۷ تعریف دقیقی از نفقه ارائه گردیده است. به طور کلی نفقه را به سه دسته نفقه زوجه، نفقه اقارب (خویشان نسبی مانند فرزندان، نوادگان و والدین) و نفقه زندانی تقسیم می شود.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_470 [فعال است]
استان تهران

وکالت، ازدواج دائم بدون ثبت آن
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، ازدواج دائم بدون ثبت آنفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری ازدواج دائم بدون ثبت آن از طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره ازدواج دائم بدون ثبت آن
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:
بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی :«به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است،چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم،طلاق ورجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.» و سردفتر نیز در صورت ثبت مرتکب تخلف انتظامی شده است .

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_469 [فعال است]
استان تهران

توهین و هتک حرمت
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، توهین و هتک حرمتفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری جرم توهین و هتک حرمتاز طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره توهین و هتک حرمت

بیان برخی الفاظ ازسوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می شود و این نوع ازجرایم علیه تمامیت جسمانییک فرد اتفاق میافتد وآثار مشهود بیرونی بر روحیه و شخصیت فرد میتواند برجای بگذارد و به همین دلیل قانونگذار مجازات های خاصی را برای این جرایم درنظر گرفته وبرای مرتکبانی که به شخصیت افراد وروح ومعنویت آنها خدشه وارد می کنند، مجازات تعیین کرده است. اگر فحاشی به گونه ای باشد که مستوجب حد قذف شود، حد شرعی و قانونی نسبت به آن اعمال می شود. قذف زمانی محقق می شود که فردی به دیگری زنا یا لواط را نسبت دهد،اما اگرتوهین و فحاشی مستوجب حد وازموارد قذف نباشد، یک درجه خفیف ترازاستعمال الفاظ رکیک محسوب شده ودرجمله مجازاتهای تعزیری بازدارنده قرار میگیرد وفقط تعزی

1.jpg
کد آگهی: #rozi_100_468 [فعال است]
استان تهران

استخدام گسترده گروه آموزشی استاد برای سال تحصیلی 97-98
جهت استخدام و تدریس برای تمام دروس و در تمام مقاطع تحصیلی، همکاری با مدارس و مراکز آموزشی در زمینه های گوناگون، از علاقه مندان به تدریس و دانشجویان و افراد با سابقه و مدرسین با تجربه کاری در زمینه های آموزشی دعوت به همکاری می نماید.
ردیف های شغلی و مقطع تحصیلی:
استخدام دبیر و وپشتیبان تحصیلی برای تمامی دروس مقطع متوسطه اول
شرایط استخدام :
• مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر.(فارغ التحصیل از دانشگاه های سراسری معتبر)
• رتبه کنکور سراسری کمتر از 5000
• سن : 20 سال به بالا
• ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه آموزش(الزامی نیست)
• حقوق وزارت کار به همراه بیمه و سنوات
برای ثبت نام و بررسی رزومه ها فقط از طریق تکمیل رزومه آنلاین در سایت گروه آموزشی استاد به آدرس (gostad.ir) اقدام فرمایید. تا در اسرع وقت توسط کارشناسان ما بررسی و اطلاع رسانی انجام شود.

gostad5.jpg
http://gostad.ir/
کد آگهی: #rozi_100_466 [فعال است]
استان تهران

قالبهای آماده در طراحی سایت چه مضراتی دارند
معمولا افرادی که از این قالب ها استفاده می کنند صادقانه به مشتریان خود می گویند که از آنها استفاده کردند سایت های متوسطی را برای آنها تولید می کنند
سایت های متوسطی که توانایی گسترش پذیری زیادی ندارند و نمی توانند به هدفی که مشتریان شایسته آن هستند برساند
وقتی کسب و کار و برندی وارد دنیای وب می شود،تمرکز عمده باید بر روی کیفیت محتوای وبسایت باشد
بدون داشتن یک سایت درست و اصولی محتوای وبسایت نمی تواند به خوبی خدمت رسانی کند محتوا در وبسایت ها مهم ترین نقش را دارد اما اگر از سایت و پلتفرم درستی استفاده نشود امکان سوختن محتوا وجود دارد

www.arvinkaren.com

how-to-setup-website.jpg
http://arvinkaren.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8...%AA/
کد آگهی: #rozi_100_465 [فعال است]
استان تهران

نحوه ساخت ساخت جهت تولید کنندگان کالاها
حتما شنیدید که میگن یه تصویر گویای هزاران کلمه است
یه گالری از فیلم ها و تصاویر محصولات میتونه چقدر بین شما و رقباتون فاصله بندازه
تقویم ثبت وقایع
اگه شرکتتون کلاسهای آموزشی برگزار میکنه یا گاهی اوقات حراج و نمایشگاه دارید، حتما به یه تقویم در سایتتون احتیاج دارید تا از این طریق اطلاع رسانی هم بشه
در تقویم میشه محل برگزاری کلاسها راهم ثبت کرد و آدرس دقیق رو به کاربرها نشون داد. میتونید امکان ثبت نام و پرداخت آنلاین رو هم برای کاربرانتون فراهم کنید و با آن وب سایتتون به یه سیستم کامل رزرو تبدیل خواهد شد.
وبلاگ
قرار دادن وبلاگ در سایت بین شرکتهایی که میخوان ترافیک بیشتری از موتور جستجو بگیرند خیلی رواج دارد
در سایتتون یه وبلاگ تعبیه کنید و اگه تولید محتوا براتون مشکل باشه نویسنده ای داریم که میتونن با توجه به اهداف بازاریابی خاص شرکت شما براتون باشند
www.sitedesign.joomir.com

webdesignandseo.jpg
https://sitedesign.joomir.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%...html
کد آگهی: #rozi_100_464 [فعال است]
استان تهران

مقایسه بک لینک با کیفیت و بک لینک بی کیفیت
گوگل کیفیت بک لینک ها را ارزیابی می کند و بسته به کیفیت آنها امتیاز می دهد
در بک لینک سازی به صورت خرید از سایت های فروش لینک لینک سایت مذکور در ده ها سایت قرار می گیرد در این بین سایت های اسپم نیز وجود دارند از این رو کیفیت بک لینک سازی آنها کاهش می یابد. این بک لینک ها بی کیفیت هستند و نه تنها تاثیر مثبت ندارند بلکه امکان دارد به پنالتی شدن سایت بیانجامد
وقتی بک لینک خریداری می کنید در مدت زمان کمی ترفیک بالایی از بازدید کننده به سمت سایت شما سرازیر می شود این اقدام چون غیر عادی است سریعا توسط گوگل شناسایی می گردد و تقلب محسوب می گردد .

در سایت های غیر مرتبط بک لینک سازی نکنید زیرا تاثیری نخواهد داشت هر چه ارزان باشد سایت هایی که با شما مرتبط هستند اما از محتوای خوبی برخوردار نیستند ، برای بک لینک سازی تاثیر مثبتی نخواهند داشت . باید به یاد داشته باشید که تعداد بک لینک ها برای گوگل اهمیت چندانی ندارند بلکه کیفیت آنها است که تاثیر دارد
www.darkoob.co.ir

images0QBU1W01-300x152.jpg
http://darkoob.co.ir/%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9...%AA/
کد آگهی: #rozi_100_463 [فعال است]
استان تهران

ssl رایگان چه تاثیری برسئو دارد
TSL چیست؟
دقیقا مانند SSL ، TSL یک پروتوکل رمز نگاری شده است
این یک پروتکل رمز نگاری جدید و پیشرفته تر می باشد و در مقایسه با SSL حریم خصوصی و عملکرد قوی تری دارد
نسخه TLS 1.3 که نسبت به نسخه های قدیمی تر امنیت بالاتری دارد.
گوگل اعلام کرده که داشتن گواهی SSL چیزی است که صاحبان سایت می توانند برای ارتقا رتبه بندی سئو خود استفاده کنند
افزایش جستجو در گوگل باعث شده است که اکثر سایت ها از SSL استفاده کنند چه آنها اطلاعات شخصی داشته باشند و چه نداشته باشند.

این به این معناست که اگر سایت شما حتی صفحات پرداخت و یا هرگونه اطلاعات مالی و یا شخصی هم نداشته باشد، می توانید از طریق نصب یک گواهی ssl در سایت خود، از مزایای سئو استفاده کنید
www.sitedar.com

seodarkoob.jpg
https://sitedar.com/blog/886-free-ssl-impact-on-s...html
کد آگهی: #rozi_100_462 [فعال است]

نمایندگی رسمی ایزوگام دلیجان در تهران کد2022 فروش و نصب ایزوگام دلیجان درجه یک (دولایه نوع پلیمری) دارای نشان استاندارد ملی و گواهینامه ISO9001 . تمامی ایزوگام های موجود از برندهای معتبر می باشند تضمین اصالت کالا به همراه 5 سال بیمه نامه و10 سال ضمانتنامه معتبر با مهر نمایندگی رسمی بازدید به صورت رایگان در تمام نقاط تهران و نصب ایزوگام به صورت اقساطی 09125257792_ 09335257792_ 66248643 _ با مدیریت : رنجبر همانطور که می دانید برای به دست آوردن یک عایق کاری با کیفیت ، 50 درصد نوع ایزوگام ملاک می باشد و 50 درصد نصب ایزوگام در این نمایندگی اجرای ایزوگام پشت بام شما به دست نصاب های مجرب و دارای کارت مهارت فنی حرفه ای و نیز مورد تائید کارخانه تولید ایزوگام می باشند نگران هزینه نصب ایزوگام پشت بام خود نباشید در این نمایندگی نصب ایزوگام به صورت اقساطی در چند فقره چک پذیرفته میشود لطفا برای بروز ترین لیست قیمت ایزوگام تماس بگیرید،

rps۲۰۱۸۰۳۱۰_۱۷۱۵۴۶_۲۲۰.jpg
کد آگهی: #rozi_100_460 [فعال است]

نمایندگی ایزوگام دلیجان

rps۲۰۱۸۰۳۱۰_۱۷۱۲۱۲_۴۶۹.jpg
کد آگهی: #rozi_100_459 [فعال است]
استان تهران

استند نگاران بزرگترین مرکز فروش استند های نمایشگاهی و تبلیغاتی در ایران

نسل جدید استند های نمایشگاهی توسط شرکت نگاران و در سایت www.stand.ir به بازار ایران معرفی شد.
این استند ها استند سینوسی می باشد که در آن از پارچه چاپ شده قابل شستشو استفاده می شود.
نگاران افتخار دارد که همیشه پیشرو در ارائه جدیدترین و با کیفیت ترین استند های نمایشگاهی و تبلیغاتی و اطلاع رسانی بوده است
اکثر استند های نگاران از معتبرترین شرکت های بین المللی تهیه و وارد کشور می شود
استند های نگاران به خاطر کیفیت برتر و مدت استفاده بیشتر باعث صرفه اقتصادی برای مشتری می گردد، به همین دلیل است که هزاران مشتری و از جمله برترین برند های موجود در بازار ایران استند های نگاران را ترجیح داده و می دهند.

1-400.jpg
http://www.stand.ir
کد آگهی: #rozi_100_450 [فعال است]
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
شبکه نیازمندی روزی کشور