استخدام دبیر و مشاور آموزشی در استان کرج و تهران - گروه آموزشی استاد

توجه کنید داشتن سابقه کاری برای گروه آموزشی استاد الزامی نیست.

ردیف های شغلی مورد نیاز :
1. استخدام دبیر برای تمام دروس و تمام مقاطع تحصیلی ( از پیش دبستان تا پیش دانشگاهی)
2. حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته از جمله:
کاربر رایانه_حسابداری صنعتی،حقوق و دستمزد_کاربریارانه مالی_اصول حسابداری_نرم افزار هلو_نرم افزار رافع_اظهارنامه مالیاتی و…
3. کامپیوتر(در همه ی زمینه ها)از جمله:
۳Dmax_v_انواع برنامه نویسی ها
Ray_Autocad_Etabas_Maya_solidword_++c_#c_freehnd_flash_MBA_ca tia_clw_corel_photoshap_Eskiss و ….
http://gostad.ir
1396/05/08 - 17:32  استان تهران کد آگهی: #rozi_100_419 [فعال است]
پیوست عکس:
gostad-6.jpg
gostad-6.jpg · 500x500px, 50KB
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
BOTTOM-1
230x85
شبکه نیازمندی روزی کشور